1. §  

Előzetes rendelkezések

 1. A www.lighthand.eu címen elérhető Online Áruház üzemeltetője 4Horses Consulting Mateusz Gieryn, Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów, NIP 784 235 02 76 REGON: 200700607
 2. Jelen Szabályzat a Webáruházat használó fogyasztóknak és vállalkozóknak egyaránt szól, hacsak a Szabályzat adott rendelkezése másként nem rendelkezik, és kizárólag fogyasztóknak vagy vállalkozóknak szól.
 3. A jelen Szabályzatban foglaltak végrehajtásával összefüggésben kezelt személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A személyes adatok kezelése a Webáruház Szabályzatában megjelölt célból, körben és elvek alapján történik, ill. Adatvédelmi irányelvek. A személyes adatok megadása önkéntes. Minden olyan személy, akinek személyes adatait a Szolgáltató kezeli, jogosult a tartalom megtekintésére, valamint azok frissítésére, helyesbítésére.

2. § 

Definíciók

 1. Fogyasztó – az Eladóval az Üzleten belül olyan szerződést kötő természetes személy, amelynek tárgya nem kapcsolódik közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.
 2. Eladó - 4Horses Consulting Mateusz Gieryn néven vállalkozást működtető természetes személy, Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów, adóazonosító szám 784 235 02 76
 3. Ügyfél – minden olyan entitás, amely az Áruházban vásárol.
 4. Vállalkozó – a saját nevében vállalkozási tevékenységet folytató, az Áruházat használó természetes személy, jogi személy és nem jogi személy szervezeti egység, amely külön törvény alapján cselekvőképes.
 5. Áruház – az Eladó által üzemeltetett webáruház a www.lighthand.eu internetes címen
 6. Távoktatási szerződés - a Vásárlóval a távollevők között kötött szerződések szervezett rendszerének részeként (az Áruházon belül), a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos igénybevételével kötött szerződés. a szerződés megkötését.
 7. Szabályzat – az Áruház jelen szabályzata.
 8. Megrendelés - a Vevőnek a Megrendelőlapon benyújtott akaratnyilatkozata, amely közvetlenül az Eladóval a Termékre vagy Termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére irányul.
 9. Fiók – az Ügyfélnek az Áruházban lévő fiókja, amely a Vásárló által megadott adatokat és az általa az Áruházban leadott Megrendelésekről szóló információkat gyűjti.
 10. Regisztrációs űrlap – az Áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi Fiók létrehozását.
 11. Megrendelőlap - az Áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a Megrendelés leadását, különösen a Termékek Kosárba tételével és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározásával, beleértve a szállítási és fizetési módot.
 12. Kosár - az Áruház szoftverének olyan eleme, amelyben a Vásárló által vásárlásra kiválasztott Termékek láthatók, valamint lehetőség van a Megrendelés adatainak, így különösen a termékek mennyiségének meghatározására és módosítására is.
 13. Termék – az Áruházban elérhető ingó dolog/szolgáltatás, amely a Vásárló és az Eladó között létrejött Adásvételi Szerződés tárgyát képezi.
 14. Adásvételi szerződés - a Vásárló és az Eladó között a Webáruházon keresztül létrejött Termékértékesítési szerződés. Az Adásvételi Szerződés egyben – a Termék tulajdonságaitól függően – szolgáltatásnyújtásra és konkrét munkára vonatkozó szerződést is jelent.

3. §

Lépjen kapcsolatba az Áruházzal

 1. Az eladó címe: Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów
 2. E-mail cím: office@4horses.com.pl
 3. Eladók: +48 609 745 168
 4. A Vevő az Eladóval a jelen bekezdésben megadott címeken kommunikálhat.

4. §

Technikai követelmények

Az Áruház használatához, beleértve az Áruház választékának böngészését és a Termékek megrendelését, a következőkre van szüksége:

 1. internet-hozzáféréssel és webböngészővel rendelkező eszközök
 2. aktív e-mail fiók,
 3. süti támogatás engedélyezve,

§5

Általános információ

 1. Az Eladó a törvény által megengedett legteljesebb mértékben nem vállal felelősséget az esetleges fennakadásokért, ideértve az Áruház működésének vis maiorból, harmadik személyek jogosulatlan intézkedéséből vagy a Webáruháznak a Vásárló műszaki infrastruktúrájával való összeegyeztethetetlenségéből eredő fennakadását.
 2. Az Áruház kínálatában való böngészés nem igényel fiók létrehozását. A Megrendelő a Megrendelés Fiók létrehozása nélkül történő teljesítését lehetővé tevő szükséges személyi és lakcímadatok megadásával rendelhet meg az Áruház kínálatában szereplő Termékeket.
 3. Az Áruházban megadott árak lengyel zlotyban értendők és bruttó árak (ÁFA-val).
 4. A Vevő által fizetendő végső (végső) összeg a Termék árából és a szállítási költségből (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatások díját is) áll, amelyről a Megrendelő a Megrendelés leadásakor az Áruház honlapján tájékoztatja, ideértve az adásvételi szerződés kötelezettségvállalási szándékának kifejezését is.

6. §

Megrendelés leadásának szabályai

Rendelés leadásához a következőket kell tennie:

 1. válassza ki a Megrendelés tárgyát képező Terméket, majd kattintson a „Vásárlás most” gombra
 2. töltse ki a Przelewy24 weboldalon található Megrendelőlapot a Megrendelés címzettjének és a termék szállítási címének megadásával, válassza ki a szállítás típusát (a Termék szállításának módját), adja meg a számla adatait, ha azok eltérnek a Megrendelés címzettjének adataitól,
 3. kattintson a "Megrendelés és fizetés" gombra
 4. válasszon egyet a rendelkezésre álló fizetési módok közül, és a fizetési módtól függően a 8. § 3. pontjában foglaltakra figyelemmel a megadott határidőn belül fizesse ki a megrendelést.

§7

Ajánlott szállítási és fizetési módok

 1. A Megrendelő a megrendelt Termék kiszállításának vagy átvételének alábbi módjait veheti igénybe:
 1. futár kézbesítés,
 2. Csomagszekrények
 1. Az ügyfél az alábbi fizetési módokat használhatja:
 1. Elektronikus fizetés a Przelewy24-en keresztül
 2. Elektronikus fizetés fizetési kártyával.
 1. A szállítási módokról és az elfogadott fizetési módokról részletes tájékoztatást talál az Áruház honlapján.

§8

Az adásvételi szerződés teljesítése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésére a Vevő és az Eladó között azt követően kerül sor, hogy a Vevő a Megrendelőlap segítségével a Webáruházban a Szabályzat 7. §-a szerint megrendelést adott le.
 2. A Megrendelés leadását követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja annak átvételét, és ezzel egyidejűleg a Megrendelést végrehajtásra fogadja. A Megrendelés beérkezésének visszaigazolása és végrehajtásra történő elfogadása úgy történik, hogy az Eladó megfelelő e-mailt küld a Vásárlónak a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címére, amely tartalmazza legalább az Eladó nyilatkozatait a rendelés átvételéről. Megrendelés és annak végrehajtásra vétele, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésének visszaigazolása. Amikor a Vevő megkapja a fenti e-mailt, adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.
 3. A Terméket az Eladó a leírásában meghatározott határidőn belül (a jelen bekezdés 5. pontjára figyelemmel), a Megrendelő által a Megrendelés leadásakor választott módon küldi ki.
 4. Eltérő szállítási határidővel rendelkező termékek rendelése esetén a szállítási határidő a megadott leghosszabb dátum.
 5. BHa eltérő szállítási határidővel rendel, a Vevő a teljes megrendelés teljesítése után kérheti a Termékek részleges vagy az összes termék szállítását.
 1. A Termék Vásárló részére történő szállítási időszakának kezdete a megrendelés beérkezésének napjától számít.
 2. Amennyiben a Vásárló a Termék személyes átvételét választja, a Termék a Termékleírásban meghatározott időn belül készen áll a Vevő általi átvételre. A Termék átvételi készenlétéről az Eladó a Vásárlót a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címére megfelelő e-mail-ben további tájékoztatást kap.
 3. A terméket Európán belül szállítjuk
 4. A Termék Vásárló részére történő átadása fizetésköteles, hacsak az Adásvételi Szerződés másként nem rendelkezik. A termék szállítási költsége (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatások díját is) a Vásárló részére a Webáruház honlapján a „Szállítási költségek” fülön, valamint a Megrendelés leadásakor kerül feltüntetésre, ideértve azt is, amikor a Vásárló kifejezi szándékát, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az értékesítést. Megegyezés.
 5. A Termék személyes átvétele a Vásárló által ingyenes.

9. §

A szerződéstől való elállás joga

 1. A távollévők között kötött szerződést 14 naptári napon belül indoklás és költség nélkül elállhat a fogyasztó.
 2. pontban meghatározott időszak 1. pontja a Terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt fuvarozótól eltérő személy részére történő átadásával kezdődik.
 3. pontban meghatározott határidőn belül olyan Megállapodás esetén, amely több, külön-külön, kötegben vagy részben leszállított Termékre vonatkozik. 1 az utolsó tétel, tétel vagy alkatrész kézbesítésétől számítva.
 4. pontban meghatározott határidőre a Termékek rendszeres, határozott időre történő szállítását (előfizetést) tartalmazó Szerződés esetén. 1 az első tárgy birtokbavételétől számít.
 5. A Fogyasztó az Eladóhoz intézett elállási nyilatkozatával elállhat a Szerződéstől. A Szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó a határidő lejárta előtt nyilatkozatot küld.
 6. Amennyiben a Fogyasztó a nyilatkozatot elektronikus úton küldi meg, az Eladó haladéktalanul visszaigazolást küld a Fogyasztónak a Szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételéről a Fogyasztó által megadott e-mail címre.
 7. A Szerződéstől való elállás joghatásai:
 1. A távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén a szerződést meg nem kötöttnek kell tekinteni.
 2. Eladó a Szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi a Fogyasztónak az általa teljesített valamennyi fizetést, beleértve a kiszállítás költségeit is. az árut, kivéve a Fogyasztó által választott szállítási módból eredő többletköltségeket, az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő.
 3. Az Eladó ugyanazokkal a fizetési módokkal téríti vissza a fizetési módot, mint amelyeket a Fogyasztó az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy ettől eltérő, számára semmilyen költséggel nem járó megoldásba.
 4. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy a visszaküldés igazolását meg nem kapja, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 5. A Fogyasztó köteles a terméket az Eladóval egyeztetett címre haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszaküldeni, amikor az Eladót a Szerződéstől való elállásról tájékoztatta. A határidő betartásra kerül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi.
 6. A Fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit, ideértve a Termék visszaküldésének költségeit is, ha a Terméket jellegéből adódóan nem lehetett postai úton visszaküldeni.
 7. A Fogyasztó kizárólag a Termék természetének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő felhasználásból eredően a Termék értékcsökkenéséért felelős.
 1. Amennyiben a Termék jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza, az erről, valamint a Termék visszaküldésének költségeiről az Eladótól kap tájékoztatást.
 2. A távollevők között kötött szerződéstől való elállás joga a Fogyasztót nem illeti meg a Szerződéssel kapcsolatban:
 1. amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a Fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy egyéni szükségleteit kielégítő termék,
 1. a szolgáltatás nyújtásához, ha az Eladó a szolgáltatást maradéktalanul teljesítette a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy az Eladó a szolgáltatás teljesítését követően elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát. ,
 2. amelyben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyek felett az Eladónak nincs befolyása, és amelyek a Szerződéstől való elállás határideje előtt következhetnek be,
 3. amelyekben a szolgáltatás tárgyát olyan tételek képezik, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más árukhoz,
 4. amelyekben a szolgáltatás tárgya hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program zárt csomagolásban átadott, ha a csomagot a kiszállítást követően bontották fel
 5. nem tárgyi adathordozóra mentett digitális tartalom kézbesítésére, ha a szolgáltatás teljesítése a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és azt követően, hogy az Eladó tájékoztatta őt az elállási jog elvesztéséről a szerződésből,

10. §

Reklamáció és garancia

 1. Az adásvételi szerződés új termékekre vonatkozik.
 2. Az Eladótól vásárolt áru hibája esetén a Vásárló a Ptk. jótállásra vonatkozó rendelkezései alapján jogosult reklamációt tenni.
 3. A reklamációkat elektronikus úton kell benyújtani az Eladó jelen Szabályzatban megadott e-mail címére.
 4. Javasoljuk, hogy a panasz tartalmazza többek között: a hiba tömör leírása, előfordulásának körülményei (ideértve az időpontot is), a panaszt benyújtó Vásárló adatai, valamint a Vásárló az áru hibájával kapcsolatos kérése.
 5. Az Eladó a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül válaszol, és ha ezt ezen határidőn belül nem teszi meg, úgy a Vásárló kérése jogosnak minősül.
 6. A reklamációs eljárás keretében visszaküldött árukat az Eladóval egyeztetett címre kell elküldeni.

11. §

A panaszok kezelésének és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjai

 1. A Fogyasztó peren kívüli panaszkezelési és igényérvényesítési lehetőségeiről, valamint az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályairól részletes tájékoztatás a kerületi (települési) fogyasztói hivatalokban és weboldalain érhető el. ombudsmanok, társadalmi szervezetek, amelyek jogszabályi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem, és a Tartományi Felügyelőségek Handlowa és a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal alábbi internetes címein: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_zdrowie.php és http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. A fogyasztónak a következő példaértékű lehetőségei vannak a panaszok peren kívüli kezelésére és a követelések érvényesítésére:
 1. pontja szerinti állandó fogyasztói választottbírósághoz fordulhat a fogyasztó. A Kereskedelmi Ellenőrzésről szóló 2000. december 15-i törvény 37. §-a (2014. évi Jogtudományi Közlöny 148. pont, módosított változat), az Eladóval kötött Szerződésből eredő jogvita rendezésére irányuló kéréssel.
 2. A fogyasztó jogosult a Kereskedelmi Felügyelőség vajdasági felügyelőjéhez fordulni, a Kbt. A Kereskedelmi Felügyeletről szóló 2000. december 15-i törvény 36. §-a (Módosított Jogtudományi Közlöny 2014. évi 148. pontja) közvetítői eljárás megindítása iránti kérelemmel a Fogyasztó és az Eladó közötti vita békés rendezése tárgyában.
 3. A fogyasztó ingyenes segítséget kaphat a közte és az Eladó közötti jogvita rendezésében, igénybe veheti a kerületi (települési) fogyasztóvédelmi ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet ingyenes segítségét is, amelynek jogszabályi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (beleértve a Fogyasztóvédelmi Szövetséget, a Lengyel Fogyasztók Szövetségét). ).

13. § 

Személyes adatok az online áruházban

 

Részletes információk az Adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 1. A Vásárlók Webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatainak kezelője az Eladó.
 2. Az Ügyfelek személyes adatait az Ügyfél által a Webáruházon keresztül gyűjtöttük az Adásvételi szerződés végrehajtása céljából, illetve ha az Ügyfél hozzájárul - marketing célból is.
 3. A Webáruház vásárlóinak személyes adatainak címzettjei lehetnek:
 1. Azon Ügyfél esetében, aki a Webáruházban futáros kézbesítési módot alkalmaz, az Adminisztrátor az Ügyfél által gyűjtött személyes adatokat a kiválasztott fuvarozó vagy a szállítást az Ügyvezető megbízásából lebonyolító közvetítő rendelkezésére bocsátja.
 2. A Webáruházban elektronikus vagy fizetési kártyás fizetést igénybe vevő Ügyfél esetén az Ügyfél az Ügyfél által gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a fenti fizetéseket bonyolító kiválasztott szervezet részére a Webáruházban átadja.
 1. Az Ügyfél jogosult adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni.
 2. A személyes adatok megadása önkéntes, bár a Szabályzatban megjelölt, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása a jelen szerződés megkötésének képtelenségét vonja maga után.

14. §

Záró rendelkezések

 1. Az Webáruházon keresztül kötött szerződések lengyel nyelven jönnek létre.
 2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot fontos okokból, azaz jogszabályi rendelkezések változása, fizetési és szállítási módok változása miatt módosítsa, amennyiben ezek a változások a jelen Szabályzatban foglaltak végrehajtását érintik. Az Eladó minden változásról legalább 7 nappal korábban tájékoztatja a Vevőt.
 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog általánosan alkalmazandó rendelkezései alkalmazandók, különösen: a Polgári Törvénykönyv; törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról; Fogyasztói jogokról szóló törvény, személyes adatok védelméről szóló törvény.
 4. Az ügyfélnek jogában áll peren kívüli eljárásokat alkalmazni a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére. Ebből a célból panaszt nyújthat be az EU ODR online platformján keresztül, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

kapcsolatba lépni

4Horses Consulting Mateusz Gieryn
Holendry Baranowskie 71A
96-314 Baranów
+48 609 745 168
office@4horses.com.pl
NIP: 784 235 02 76
REGON: 200700607

DSC0002-scaled.jpeg

A termék a kosárba került